آموزش اولیه ساخت بیولینک

آموزش اولیه ساخت بیولینک کوتاه کننده لینک و چند لینک برای اینستاگرام

وارد قسمت داشبورد سایت شوید بر روی ساخت پروژه کلیک کنید

راهنما کوتاه کننده لینک

یک نام مناسب انتخاب نمایید

 در صفحه بعد از قسمت ساختن دو گزینه وجود دارد لینک و بیولینک

لینک برای کوتاه کردن یک ادرس بلند می بشد

بیو لینک برای ساخت لینک چند گانه یا تو در تو

حال شما بیولینک را انتخاب نمایید

 

آخرین آپدیت در: 16 July, 2021